Preikestolkonferansen 4. og 5. juni 2024: En suksess med 100 deltakere fra hele Norge

Preikestolkonferansen 2024 ble en stor suksess med 100 deltakere fra hele landet. Temaet for konferansen var god besøksforvaltning på norske naturbaserte reisemål, samtidig som Stiftelsen Preikestolen feiret sitt 30-årsjubileum. Dagen før konferansen arrangerte Miljødirektoratet sin samling for Nasjonale Turiststier på samme sted.

Debattene omhandlet viktige temaer som besøksstyring, besøksbidrag, tilrettelegging, finansiering, friluftsloven § 14, bærekraft, gode gjesteopplevelser, økonomiske ringvirkninger og sikkerhet. Diskusjonen dreide seg om hvordan vi kan opprettholde attraktivitet, opplevelseskvalitet, omdømme og verdiskaping når trafikken og besøket i naturen øker. Har vi den nødvendige verktøykassen for å utøve bærekraftig besøksforvaltning, og trenger vi lovendringer for å håndtere økt besøk?

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Stiftelsen Preikestolen er svært fornøyd med engasjementet fra representanter fra næringen, det offentlige forvaltningsapparatet, destinasjonsselskap og frivillige organisasjoner. Det var en forsiktig konsensus om at dagens lovverk ikke fullt ut er tilpasset behovet for finansiering og tilrettelegging av mye besøkte naturområder, og mange satte pris på å få dette temaet høyere på agendaen.

Under befaringen til Preikestolen fikk deltakerne se hvordan Stiftelsen Preikestolen og samarbeidspartnerne har jobbet med tilrettelegging langs stien. Befaringen inkluderte observasjon av Sherpaer fra Nepal i arbeid, besøk av Luftambulansen, presentasjon av Norsk Folkehjelp Strand og Forsand ved nødbua, og ble avsluttet med «jomfrulanding» av 330 Skvadronens SAR Queen på den nye helikopterlandingsplassen, spesielt tilrettelagt for beredskap i forbindelse med redningsaksjoner i området.

Vi vil takke alle deltakere for deres flotte engasjement!

Deltakere inviteres til å fylle ut et evalueringsskjema.

Presentasjoner fra foredragsholderne kan lastes ned her.

Mer informasjon om preikestolen

Preikestolturistenes Økonomiske Ringvirkninger

Preikestolen, en av Norges mest ikoniske naturattraksjon, tiltrekker hvert år tusenvis av besøkende fra hele verden. Sommeren 2022 var det 348 000 personer som tok turen til dette fantastiske fjellplatået. Disse besøkende hadde en betydelig økonomisk innvirkning på...

Gode hygienerutiner er tidløse

Gode hygienerutiner er tidløse

Lysefjorden er sertifisert som bærekraftig reisemål. Destinasjonen verdsetter helsa til gjester, ansatte i reiselivsnæringen og lokalbefolkningen høyt. Pandemien har satt ekstra fokus på hygienerutiner, når vi er på jobb og når vi reiser. Disse rutiner er blitt til...

Gode hygienerutiner er tidløse

Lysefjorden er sertifisert som bærekraftig reisemål. Destinasjonen verdsetter helsa til gjester, ansatte i reiselivsnæringen og lokalbefolkningen høyt. Pandemien har satt ekstra fokus på hygienerutiner, når vi er på jobb og når vi reiser. Disse rutiner er blitt til...

Mer informasjon om preikestolen

Preikestolturistenes Økonomiske Ringvirkninger

Preikestolen, en av Norges mest ikoniske naturattraksjon, tiltrekker hvert år tusenvis av besøkende fra hele verden. Sommeren 2022 var det 348 000 personer som tok turen til dette fantastiske fjellplatået. Disse besøkende hadde en betydelig økonomisk innvirkning på...

Gode hygienerutiner er tidløse

Gode hygienerutiner er tidløse

Lysefjorden er sertifisert som bærekraftig reisemål. Destinasjonen verdsetter helsa til gjester, ansatte i reiselivsnæringen og lokalbefolkningen høyt. Pandemien har satt ekstra fokus på hygienerutiner, når vi er på jobb og når vi reiser. Disse rutiner er blitt til...

Gode hygienerutiner er tidløse

Lysefjorden er sertifisert som bærekraftig reisemål. Destinasjonen verdsetter helsa til gjester, ansatte i reiselivsnæringen og lokalbefolkningen høyt. Pandemien har satt ekstra fokus på hygienerutiner, når vi er på jobb og når vi reiser. Disse rutiner er blitt til...

Pin It on Pinterest

Share This